1 btc la rm

1 btc la rm

1 btc la rm

În temeiul Actului său de aderare, Croația se angajează să adere la acordurile internaționale semnate sau încheiate de UE și statele sale membre prin intermediul unor protocoale la acordurile respective. Decizia Consiliului din 14 septembrie 1 a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țările terțe în cauză, pentru a încheia protocoalele relevante.

Negocierile cu Chile s-au încheiat cu succes prin parafarea protocolului la data de 9 iulie Protocolul propus include Croația în calitate de parte contractantă la acord. Textele acordului și ale actului final în limba croată vor deveni autentice în aceleași condiții ca și celelalte versiuni lingvistice ale acordului.

Protocolul se va aplica de la 1 iulie Comisia consideră că rezultatele negocierilor sunt satisfăcătoare și solicită Consiliului să autorizeze semnarea protocolului în numele UE și al statelor sale membre și aplicarea acestuia cu titlu provizoriu.

1 btc la rm

În temeiul articolului respectiv, în ceea ce privește aceste aderări se aplică o procedură simplificată, prin care protocolul se încheie de către Consiliu, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, și țara terță în cauză. Negocierile cu Chile s-au încheiat cu succes prin parafarea protocolului la data de 9 iuliela Bruxelles.

1 btc la rm

Această autorizare se acordă sub rezerva încheierii respectivului protocol. Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

KeRanger este un malware de tip ransomware care se infiltrează pe furiș în sisteme și apoi criptează fișierele stocate. Software-ul este open-source și, prin urmare, infractorii cibernetici au editat codul sursă și au ascuns ransomware-ul KeRanger. Odată infiltrat, KeRanger rămâne tăcut timp de trei zile și abia apoi începe criptarea fișierelor. Pentru a cripta, infractorii cibernetici folosesc criptare RSA de biți și, prin urmare, este necesară o cheie privată pentru a decripta toate fișierele afectate de KeRanger. După criptarea reușită, KeRanger cere o plată de răscumpărare de la victime în schimbul unui software de decriptare.

Articolul 2 Prin prezenta decizie, Consiliul îl autorizează pe președintele 1 btc la rm să desemneze persoana persoanele împuternicită împuternicite să semneze protocolul în numele Uniunii și al statelor sale membre. Articolul 3 Protocolul se aplică cu titlu provizoriu în conformitate cu articolul 14 alineatele 2 și 3 până la intrarea sa în vigoare.

1 btc la rm

Articolul 4 Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Adoptată la Bruxelles.

1 btc la rm

Ațiputeafiinteresat